Nesodden ballettskole

Click here to edit subtitle


Priser våren 2017:

Alle barne- ungdom og voksen-partier                               kr. 1.800,-

Tren så mye du vil                                                          kr. 5.000,-


Rabatter ved ekstra kurs i inneværende semester:

For 2 klasser pr uke eller søsken nr 2                               kr. 300.-

For 3. klasse pr uke eller søsken nr 3                               kr. 300.-

På øvrige klasser eller søsken                                          kr. 300,-


Betalingsfrist 15. september. Ved oppdeling betales andre avdrag 15. oktober. Ved behov for andre avtaler skriv til [email protected]

Ved for sen betaling påløper purregebyr kr. 100,-

NB! Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Konto: Nesodden ballettskole  0539.45.40570