Semesterinfomasjon
 Generell informasjon og trivselsregler

Semesterplan våren 2022

 • Oppstart f.o.m Mandag 31.01.22. 

 • Vinterferie - uke 8

 • Oppstart "voksendans" - uke 9

 • Påskeferie - uke 15

 • Forestillingshelg - uke 20

 • Fri - uke 21

 • Avslutning - uke 22 og 23

Praktisk på ballettskolen

Informasjon - Covid-19

Ballettskolen pliktes i å holde seg oppdatert når det gjelder restriksjoner og regler rundt korona-viruset. Fra Våren 2020 har ballettskolen måttet avlyse og/eller drive undervisning utendørs/via zoom. Vi håper Norge har åpnet for siste gang og at det ikke skal forekomme restriksjoner som gjør oss nødt til å stenge. Om strengere tiltak igangsettes av myndighetene vil vi gå tilbake til zoom og utendørs undervisning så langt det lar seg gjøre. 
 

Som følge av Covid-19 har vi fortsatt regler for antall og hygiene ved skolen. Det er utplassert antibac utenfor salene og vi ber foreldre og elever benytte dette før og etter undervisning. 

Gjenglemte saker og tøy vil havne i “gjenglemt-kurven” til Tangen skole. Ballettskolen tar ikke ansvar for gjenglemte saker og vi anbefaler å merke alle personlige eiendeler med navn og telefonnummer. 

Trivselsregler

 • Nesodden Ballettskole skal gi alle elevene en kvalitetsfylt undervisning der elever blir helhetlig ivaretatt. Vi skal gjøre vårt ytterste for å skape trivsel, gode danseopplevelser og levere profesjonalitet i alle ledd.
   

 • Barnas møte med Ballettskolen er viktig.  Vi er glade om foreldre oppfordrer barna til å være nøye med å si navnet sitt når man kommer, og takk for i dag på vei ut. Det er en viktig del av læringen at ballettskolen er et sted man opptrer med verdighet og respekt for hverandre. At man går stille i lokalene, bruker innestemme, ikke bringer mat inn i salen, eller smokk for den saks skyld.
   

 • Alle barn og voksne på Ballettskolen har et ansvar for å ta vare på hverandre slik at alle trives og føler seg trygge her hos oss. Meld fra dersom noe ugreit skjer, og inkluder alle i lek og dans. Private invitasjoner som ikke inkluderer alle i gruppen bes holdes utenfor ballettskolen. Vi har nulltoleranse for mobbing. 
   

 • Utesko og yttertøy skal legges igjen i gangen. Vi setter pris på at dere er flinke til å bidra til å skape et rent og godt miljø fra dere kommer inn i bygget. Pass på å få med dine ting hjem.
   

 • I undervisning forventes det at alle elever følger undervisningen og lytter til pedagogens instruksjoner. Dersom det er bakenforliggende årsaker til at dette er utfordrende for barnet, ber vi om at dette formidles til pedagogen. Møt presis til timen din, og gi oss beskjed på e-post eller Spond ved fravær. Ved evt. skader eller sykdom som gjør deltagelse redusert skal skolen få beskjed slik at vi kan ivareta deg / eleven med beste forutsetning. 
   

 • Ved sykdom som er smittsom skal eleven holde seg hjemme fra Ballettskolen. Dette for elevens eget beste, og av hensyn til pedagoger og medelever. Det er mulig å ta igjen tapte timer i løpet av semesteret.
   

 • Alle tilbakemeldinger blir verdsatt i stor gra. Vi ønsker å gi dere en god opplevelse av å være hos oss, og om det skulle være noe som står i veien for det ønsker vi virkelig å høre det, slik at vi kan forbedre oss og ta tak i evt. saker som måtte oppstå. 


  Vi gleder oss til å danse med deg!