Timeplan Høsten 2021

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Nyhet!

Henriette

16:15-17:15: Acrodans 2

17:15-18:15: Acrodans 1

18:15-19:15: Acrodans 3

19:15-20:15: Moderne - 

                   åpen klasse 

Julie

17:15-18:15: Klassisk 2

18:15-19:15: Jazz 2

Julie

15:00-16:00: Klassisk 3

16:00-17:00: Jazz 3

17:00-17:45: Klassisk 1

17:45-18:30: Jazz 1

Diska

17:00-18:00: Commercial
                     /Hiphop 1

18:00-19:00: Commercial
                     /Hiphop 2

19:00:20:00: Commercial 
                    /Hiphop 3

20:00-21:00: Girlystyle 2 

17:15-18:00: Barnedans

18:00-19:00: Street

19:00-20:00: Girlystyle 1

Julie

Julie

16:00-17:00: Satsningsklasse

17:00-18:15: Klassisk 4

18:15-19:15: Jazz 4

19:15-20:30: Kompani 

Nivåene deles inn etter alder slik: 

Klassisk/Jazz: 

Nivå 1 - 6-9 år

Nivå 2 - 10-12 år 

Nivå 3 - 13-14 år 

Nivå 4 - 15 år +

Moderne åpen klasse - 12 år +

Girlystyle 1 - 9-13 år  

Girlystyle 2 - 14 år + 

Satsningsklasse - 11 år +

Hiphop 1 - 8-11 år 

Hiphop 2 - 12-13 år 

Hiphop 3 - 14 år + 

Street - 8-12 år 

Barnedans - 3-5 år

 

Acrodans 1 - 6-9 år

Acrodans 2 - 10-12 år

Acrodans 3 - 13 år +